Nieuwsbrief september

Op 24 augustus zijn we met 4 volle groepen dit seizoen van start gegaan. Wat goed om te zien dat er zoveel nieuwe jeugd wil komen kennismaken met judo. Ook vond er die dag een algemene ledenvergadering plaats waarin belangrijke beslissingen zijn genomen. We zijn blij met alle nieuwe ontwikkelingen en gaan het seizoen met veel enthousiasme van start. Bekijk hieronder de nieuwsbrief van september:

Nieuwsbrief september 2021