Lidmaatschap jbn

Word lid bij Judo Bond Nederland

Judo Dedemsvaart is als vereniging aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN). Dit is de grootste judobond van Nederland. Wij vinden het belangrijk dat onze leden ook lid zijn van de JBN omdat dan pas de behaalde banden officieel geregistreerd kunnen worden. Bovendien kun je zonder lidmaatschap bij de JBN niet deelnemen aan toernooien.

Naast het lidmaatschap van de vereniging adviseren wij dan ook lid te worden van de JBN. Doordat judo een individuele sport is, wordt iedere judoka zelf lid van de JBN en niet via de vereniging.

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, steeds met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Door het lidmaatschap van de JBN is men verzekerd van goede leraren, kunnen zij deelnemen aan examens en wedstrijden en worden de examens geregistreerd. Na aanmelding krijgt men een acceptgirokaart. Na betaling krijgt de judoka het judopaspoort met de Leden pas toegestuurd. Deze pas dient men goed bij het judopaspoort te bewaren. Ieder jaar krijgt men na betaling een nieuwe pas toegestuurd.

Kijk op www.jbn.nl/mijn/aanmelden/ voor meer informatie.

Judopaspoort

Het judopaspoort dient volledig ingevuld te worden en voorzien van een pasfoto. De judoka dient het bij wedstrijden tijdens de weging te laten zien, let op niet afgeven, maar bij je houden! Tevens een geldige sport pas. Tijdens de examens moet de judoka het paspoort bij zich hebben. De leraar houdt zo de vorderingen bij.

Judo dedemsvaart- Paspoort

Doorgeven van persoonlijke wijzigingen

Indien je verandert van woonadres of telefoonnummer, dan moet je dit zo snel mogelijk aan de ledenadministratie doorgeven.

Ga direct naar:

Volg ons online: