Opzeggen lidmaatschap

Meld je af bij Judo Dedemsvaart

Het zou jammer zijn, maar mocht je toch besluiten je lidmaatschap bij Judo Dedemsvaart te willen beëindiging dan moet dat schriftelijk bij de penningmeester, die de ledenadministratie verzorgt, gebeuren. Dit moet, als je jonger bent dan 18 jaar, door je ouders gedaan worden en loopt niet via de trainer. Opzeggen kan per maand. Het opzegformulier dient voor de 20e van de maand te zijn ingeleverd bij onze penningmeester. Het opzegformulier kan je vragen aan de trainer of hier downloaden.
Je ontvangt een bevestiging van de opzegging. Zonder deze bevestiging is het lidmaatschap niet beëindigd en loopt de contributie door.

Het opzeggen van het lidmaatschap van de JBN dien je zelf via de JBN site te regelen en eindigt indien de opzegging 6 weken voor het einde van het lidmaatschapsjaar is ontvangen.

Ga direct naar:

Volg ons online: