Persbericht JBN inzake verdenking judotrainer

Naar aanleiding van het vandaag in de media verschenen bericht over een judoleraar in Oost Nederland die van misbruik van minderjarige leerlingen wordt verdacht, wil Judo Bond Nederland (JBN) graag het volgende kwijt.

In april van dit jaar zijn wij door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) geïnformeerd over een melding van vermeend ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag door deze judoleraar. Naar aanleiding daarvan heeft de JBN per direct een ordemaatregel getroffen en contact gezocht met de club waarbij verdachte op dat moment actief was als judoleraar.

De ordemaatregel, die nog steeds van kracht is, houdt kort gezegd in dat verdachte voorlopig geen enkele functie of rol mag vervullen bij de bij de JBN aangesloten clubs. De ordemaatregel dient in de ruimste zin van het woord te worden opgevat.

Zonder vooruit te willen lopen op de rechtszaak zelf, heeft de JBN gemeend deze maatregel te moeten treffen om de veiligheid van de sportbeoefenaars zoveel als mogelijk te waarborgen. Het ISR had namelijk laten weten dat uit voornoemde melding een concreet gevaar voor onze leden naar voren kwam. De ordemaatregel is dan ook geen straf vooruitlopend op de rechtszaak. Er wordt mee beoogd dat gevaar wordt voorkomen. Het is onze grootste verantwoording om hierin geen enkel risico te nemen.

Het mag voor zich spreken dat onze clubs een plaats moeten zijn waar kinderen zich veilig voelen, en waar ouders vol vertrouwen met hun kinderen kunnen binnenstappen. Dat is ons hoogste doel en is volledig in overeenstemming met de kernwaarden waar wij, en onze sporten, voor staan. Wij houden contact met de betrokken clubs en het district.

Het vervolg in deze zaak is nu eerst aan politie en justitie. De JBN wacht de verdere ontwikkelingen af en zal, al naargelang de uitspraak in dezen, met passende vervolgmaatregelen komen.

Wil je een melding doen van grensoverschrijdend gedrag in de sport, ben je op zoek naar advies of een luisterend oor? Dan kan je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Contact met CVSN is altijd gratis, vertrouwelijk en indien gewenst anoniem; centrumveiligesport.nl/contact.

Wil je contact met de JBN over integriteit? Neem dan contact op via integriteit@jbn.nl

https://www.jbn.nl/nieuws/persbericht-jbn-inzake-verdenking-judotrainer/